Визначення «контрольованого» статусу операції: що робити з передоплатою та частковим поверненням

ДПС роз'яснила, що для визначення вартісного критерію контрольованої операції враховують господарські операції за відповідний податковий (звітний) рік, що можуть впливати на об'єкт оподаткування податком на прибуток.

Зокрема, придбання товару та його часткове повернення могло бути здійснено протягом одного звітного календарного року. У такому разі під час визначення вартісного критерію контрольованої операції в цьому звітному році слід враховувати вартість поставки, зменшену на вартість поверненого товару.

Могло бути й так, що товари придбавали в одному звітному календарному році, а їх часткове повернення відбувалося в наступному році. У такому разі під час визначення вартісного критерію контрольованої операції у календарному році, в якому здійснена поставка, враховується вся вартість придбаного товару. До того ж в наступному році вартість частково поверненого товару не враховується під час визначення вартісного критерію контрольованої операції та не зменшує вартість інших операцій під час визначення такого критерію.

Крім того, податківці роз'яснили, як заповнити розділ «Відомості про контрольовані операції» додатка до Звіту про контрольовані операції у разі, якщо придбання товару та його часткове повернення здійснено протягом одного звітного календарного року.

Щодо врахування суми попередньої оплати за товар під час визначення вартісного критерію контрольованої операції, то згідно з пп. 9.2 П(С)БО 16 «Витрати» попередню (авансову) оплату запасів, робіт, послуг не вважають витратами й не включають до звіту про фінансові результати.

Відповідно, сума попередньої оплати за товар (поверненої попередньої оплати) не впливає на об'єкт обкладення податком на прибуток. Тому під час визначення вартісного критерію контрольованої операції таку операцію не враховують і не відображають у Звіті про контрольовані операції